מחסן          


מוכר כלי עבודה ? הצטרף להצלחה.
שם החברה
אזור פעילות
איש קשר
כתובת
טלפונים
פקס
email
מלל
שמרון טכנולוגיות
איזור התעשיה גבעון החדשה
ת.ד. 86 (י-ם) 90901
טלפון: 02-5664045
פקס: 153-2-5664045
info@kraftwerk.co.il
Created by Afik pirsum ©